moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Забезпечення маркшейдерського виробництва

Діяльність будівельних, гірничих підприємств неможлива без проведення маркшейдерських робіт. Маркшейдерська справа це геодезичні вишукування під земною поверхнею (шахти, штольні, метро, тунелі). У буквальному перекладі від німецького слова означає Mark - кордон, Scheiden - розділяти. Наша організація виконує маркшейдерські роботи на підприємстві по всій Україні.

Послуги маркшейдерії

У комплекс маркшейдерських послуг входять такі види робіт, як:

вимір просторово-геометричних характеристик підземних споруд і дотримання відповідності їх проектованим даними;
визначення меж гірничих відводів, моніторинг їх стану;
облік обсягів робіт і запасу мінерально-сировинних ресурсів при видобутку кар'єрним способом;
моніторинг гірничих виробок, будівель і споруд для встановлення заходів з охорони об'єктів від впливу техногенних процесів, пов'язаних з надрокористування;
виявлення життєво небезпечних зон;
надання гірської графічної документації;
маркшейдерський контроль підземних будівельних робіт (тунелі, підземні переходи, метро, технічні будови);
встановлення контуру, форми тіл корисних копалин;
підрахунок запасів родовища, що розробляється;
підрахунок і облік матеріальної бази гірничодобувного підприємства (видобуток, споживання, втрати корисних копалин).
Забезпечення маркшейдерської виробництва
Такий широкий перелік маркшейдерських послуг зобов'язує мати ліцензію на проведення маркшейдерської справи, висококваліфікований і дисциплінований персонал, новітні геодезичні прилади (електронні тахеометри, цифрові нівеліри, електронні теодоліти), комп'ютерні програмні забезпечення.
Наша компанія має все це в своєму розпорядженні, працює відповідно до діючих інструкцій і регламенту по Україні. Маркшейдерське забезпечення виконується в термін, за розумними цінами. Вартість маркшейдерських послуг залежить:

від місця розташування об'єкта;
обсягу і виду завдань;
термінів виконання.