moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Геодезичні роботи

Геодезичні роботи - це поняття широке і багатогранне. Воно включає в себе сукупність процесів геодезії ділянки, спрямованих на повне і всебічне вивчення певної території. Це дослідження передбачає ряд вимірювань для отримання, в основному, кількісних показників. Це дуже відповідальна і складна робота, довірити яку необхідно виключно професійним інженерам. Якщо ви прийняли саме таке розумне і правильне рішення, то звертайтеся до нас. Наша команда - це поєднання в геодезичній практиці надійності, відповідальності і кваліфікації фахівців з застосуванням нових способів дослідження і приладів.

У своїй геодезичній діяльності ми керуємося прийнятими і актуальними нормами і правилами, прописаними у відповідних державних документах. На кожен вид робіт, на кожен прилад і у кожного фахівця є всі необхідні допуски, дозволи, ліцензії, що гарантує офіційність і безпеку виконання.

Чому ж такий акцент робиться на геодезичних роботах? Справа в тому, що вони дуже важливі для будь-якої території. Без тих чи інших процедур і складених по їх завершенню документів неможливо здійснювати активних дій з земельною ділянкою - ні розпочинати будівництво, ні проводити роботи з благоустрою, ні організовувати якусь промислову, сільськогосподарську діяльність. Чим якісніше, точніше, правильніше виконана та чи інша геодезична процедура і оформлені документи за її результатами, тим швидше власник ділянки отримає всі необхідні дозволи, оформить всі документи. Та й всі подальші дії на території будуть виконуватися набагато швидше і точніше.

Так як геодезичні роботи бувають різними, і їх налічується велика кількість, всіх їх можна поділити на певні групи. Найбільша група - це інженерно-геодезичні вишукування, які задовольняють потреби будівельного процесу. Найпоширенішою в цьому сегменті є послуга топографічної зйомки. Це процес, спрямований на дослідження території, всіх його особливостей - площі, рельєфу, розташування об'єктів нерухомості, комунікацій, а також рослинності. Всі ці елементи наносяться на топографічний план. Така послуга - обов'язкова при складанні проекту майбутньої споруди або плану облаштування території. В її складі може виконуватися і подеревная зйомка, якщо мова йде про ландшафтний дизайн або цього вимагає проект.

Іншими процесами, які зажадає ділянка, відведена під будівництво, є:

визначення та встановлення меж ділянки;
створення геодезичної сітки;
розрахунок об'ємів земляних робіт;
розбивка осей будівлі і перенесення проекту на ділянку;
вивірка елементів конструкції, перевірка їх вертикальності, горизонтальності, співвісності;
проміжний контроль будівництва шляхом виконавчих зйомок;
завершальна виконавча зйомка готової споруди перед здачею її в експлуатацію;
виконавча зйомка підземних комунікацій, якщо такі прокладаються на ділянці;
контроль за деформаціями в ході експлуатації конструкції.
Ще один напрям діяльності - це виробничі об'єкти. Тут є ряд процесів, характерних тільки для таких територій. До них відноситься з'ясування кількості залишків сировини в складських приміщеннях, встановлення вертикальності висотних споруд (наприклад, димових труб), нівелювальні роботи на промислових об'єктах (наприклад, підкранових шляхах).

геодезичні роботи можуть проводитися і для ділянок, що не передбачають будівництва і які не мають жодних нерухомих об'єктів на своїй території. Тому якщо ви є власником землі, рано чи пізно допомога наших геодезистів вам стане в нагоді.