moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Топозйомка Київ

Топозйомка по Києву проводиться з метою планування, а потім і будівництва різних об'єктів нерухомості (будівлі, інженерні комунікації) і облаштування території. Топозйомка Київ буває різних масштабів: масштабна зйомка, велика і дрібного масштабу. У нашій фірмі можна замовити будь-яку топозйомку, як мілкомасштабну, так і великого масштабу. А якщо ви замовите подеревну топозйомку, то ми зберемо, а потім занесемо на топоплан, всю інформацію про кожне дерево і навіть кущик.
Будь-який вид топозйомки проводиться в 3 етапи:
Збір необхідних картографічних матеріалів в архівах підприємств, що займаються геологією і геодезією.Польові роботи. У цей період обстежується місцевість ділянки, потім за допомогою тахеометра проводиться сама топозйомка в потрібному масштабі, обстежується наявність підземних комунікацій на ділянці. Якщо комунікації невидимі на поверхні, але вони повинні бути на цій ділянці, їх шукають наші фахівці за допомогою трасошукача. Потім проводиться прив'язка всіх важливих точок на ділянці до державної геодезичної мережі. А потім всі дані по ділянці записуються в одній з систем координат.Обробка матеріалів. Всі вимірювання об'єктів на ділянці, отримані при топозйомці, заносяться умовними знаками в комп'ютер і на топоплан.На вартість робіт впливає:
масштаб топозйомки;щільність будівель на ділянці;чи є на ділянці підземні комунікації та їх густота;складність рельєфу;наявність і густота дерев;час року, в який проводиться топозйомка, і обсяг робіт.Топозйомка м500 Київ використовується для проектування, отримання дозволу на будівництво і введення в експлуатацію нових будівель, реконструкції старих будівель, підключення інженерних комунікацій.
Щоб отримати дозвіл на топозйомку в Києві потрібно написати заяву в Головапу. Разом з заявою надається свідоцтво на земельну ділянку – якщо збираєтеся будувати будинок, або технічні умови – якщо підключатися до підземних комунікацій. З цими документами звертаєтеся в одну з організацій Києва, яка займається топозйомкою.
Після проведення топозйомки головним документом є топографічний план. На ньому повинні бути нанесені всі важливі об'єкти, наявні на ділянці. За вимогами р. Києва на топоплані повинні бути 3 печатки:
від Київської архітектури (Головапу);від адміністрації району, в якому знаходиться ділянка;від землевпорядної компанії, яка підтверджує, що межі ділянки нанесені по кадастровому номеру.Топозйомка ділянки Київ – це найчастіше подеревна топозйомка м-бів 1:50-1:500. Подеревну топозйомку замовляють:
розробники унікальних ландшафтів в парках;коли потрібно зберегти всі дерева на ділянці;заповідники;господарі приватних володінь.При подеревній топозйомці по кожному дереву та чагарникові збирається інформація, і заноситься в топографічний план умовними знаками. Всі схожі дерева позначаються однаковими знаками, а для дерев, які відрізняються створюються інші умовні знаки.
А можна і по-іншому побудувати свою роботу – за допомогою дендрологічної таблиці. У цьому випадку деревам і кущам присвоюються номери. По закінченні робіт на ділянці, крім топоплану, в якості документа наводиться таблиця з характеристикою кожного дерева і куща.
На вимогу замовника, після проведення топозйомки, йому видається на руки топоплан в паперовому та електронному варіанті.
У м. Києві придатність будь-якої топозйомки - 1 рік.