moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Топозйомка 1:25000

При вирішенні звести певний об'єкт, першим питанням стає замовлення професійної топографічної зйомки. Саме це спеціальне складне дослідження, що проводиться кваліфікованими інженерами-геодезистами, починає будь-яке будівництво і закінчує його при введенні об'єкта в експлуатацію. Топозйомка − це виміри поворотних точок, висот і відстаней місцевості. Отримана інформація, при правильному розрахунку, дозволяє визначити рельєф земельної ділянки та її точне місце розташування, що графічно позначається в спеціальному документі − топографічному плані.

Залежно від цілей і завдань, поставлених замовником, вибирається масштаб − основний параметр для будь-якої топозйомки. Для рішень благоустрою та питань ландшафтного дизайну (1:100, 1:200), а також подеревної зйомки підходять великі масштаби. Для проектування − масштаб 1:500. А для реалізації більш крупних проектів, в тому числі генеральних картографічних планів міст і селищ, потрібна топозйомка 1:25 000. Також цей масштаб буде потрібен для вирішення оборонних завдань і питань народно-господарського характеру. Часто такий вид топозйомки здійснюється супутниковим або аерометодами (вимірювання проводяться шляхом використання спецгеодезичних інструментів − супутників і сучасних літальних апаратів).

В ЯКИХ ВИПАДКАХ ПОТРІБНА ТОПОЗЙОМКА В МАСШТАБІ 1:25 000?
Виконавча топографічна зйомка при інженерно-геодезичних заходах у масштабах 1:5000-1:25 000 потрібна в наступних випадках:

для розробки генпланів як міст, так і при плануванні сіл і селищ;
для оформлення проектів реконструкції населених пунктів;
для оформлення земкадастру;
при виконанні проектів автомобільних і залізничних доріг, магістралей, каналів на етапі техпроектів;
у вигляді картографічної основи для складання топографічних і спеціальних планів більш дрібних масштабів.
Підсумковий техзвіт надається у вигляді електронного або графічного документа, який в подальшому проходить державну експертизу (при необхідності). Топографічний план 1:25 000 обов'язково входить в перелік документів, необхідних для отримання дозволів на початок будівельних або реконструкційних робіт.

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТОПОЗЙОМКИ
Всі дії геодезистів реалізуються в послідовності, передбаченій нормативами СНіП. Спочатку слідує підготовча стадія, яка передбачає надання замовником техзавдання та підготовку договірної документації. Також на цьому етапі фахівці аналізують фондові матеріали по заданій місцевості та отримують дозвіл на виконання топографо-геодезичних заходів. Другим основним етапом є польовий: саме в цей період здійснюються топографічні обміри, рекогносцировка, побудова геомереж і створення планово-висотних знімальних мереж. На камеральному етапі, який проводиться в офісних умовах, на спеціальному комп'ютерному забезпеченні обробляються дані польових заходів, здійснюється оцінка точності отриманої інформації. Якщо виявлені комунікаційні мережі, обов'язково проводиться узгодження з організаціями, у відомстві яких знаходяться лінії електропередач, водопровід або лінії зв'язку. Підсумком всіх геодезичних робіт є технічний звіт з позначенням всіх об'єктів. В тому числі і підземних.