moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Топозйомка м1:10000

Топографічна зйомка м1:10000 проводиться з метою побудови топоплана. Даний масштаб плану дозволяє охопити більшу територію і є дуже оглядовим. Масштаб 1:10000 означає, що в 1 сантиметрі плану відображено 100 метрів місцевості. Подібні топопланb використовують для наступних цілей:

розробка протиерозійних заходів;
вишукування для цілей меліорації;
проектування інженерних споруд;
геологорозвідка для пошуку корисних копалин;
вибір трас при будівництві лінійних споруд;
моніторинг при реалізації міського Генплану;
коригування міського Генплану;
складання схеми розміщення проектованого району в системі міста;
компонування схеми сучасного використання території міста;
складання схеми розвитку міста;
землевпорядкування.
Топографічні плани масштабу 1:10000 для вирішення питань планування міського господарства, експлуатації наявних систем і будівництва можуть видаватися на всю територію міста у вигляді зведених планів.

Методи побудови топоплана масштабу 1:10000

Топографічний план може бути побудований за результатами проведеної топографічної зйомки 1:10 000, або шляхом картоскладання за топографічними планами більш крупного масштабу. На вимогу відомства, для якого складається топоплан, може бути складений план, що містить додаткову інформацію. Другорядна інформація може бути знята.

МЕТОДИ ТОПОГРАФІЧНОЇ ЗЙОМКИ 1:10000
Всі методи топозйомки можна розділити на дві групи:

контактні - виконуються приладами, контактуючими з поверхнею Землі під час зйомки;
дистанційні, під час проведення яких зйомка відбувається без контакту зі знімаючою поверхнею.
Тахеометрична, мензульна і зйомка за допомогою наземних приймачів супутникових сигналів є контактними методами. Топозйомка при дистанційних методах проводиться за допомогою камер, цифрових камер і лазерних сканерів.

Фотокамерами виконують наземну фототеодолітну зйомку, аерофотозйомку і космічну фотозйомку.

При аэрофототопографічній зйомці можуть використовуватися стереотопографічний і комбінований методи. При стереозйомці аерофотознімки робляться фотокамерою, встановленою на борту літака або іншого літального апарата. Методами фотограмметрії обробляють фотознімки і отримують повноцінний топоплан із зображенням ситуації і рельєфу. При комбінованому методі аерофотознімки служать для одержання контурів плану, а рельєф викреслюють за матеріалами наземної зйомки - електронної тахеометрії або мензульної зйомки. З появою цифрової аэрокамери топографічна зйомка 1:10 000 шляхом фотозйомки поступово витісняється цифровими методами.

Новітнім топографічним методом є лазерне сканування. Наземний варіант методу використовується як самостійний. Сканер з дуже великою швидкістю обчислює просторові координати точок.

ВИБІР ВИСОТИ ПЕРЕРІЗУ РЕЛЬЄФУ ПРИ МАСШТАБІ 1:10000
На вибір висоти перерізу рельєфу при топографічній зйомці 1:10 000 впливає характер місцевості. Горизонталі повинні бути не дуже густими і добре відображати рельєф. Якщо район характеризується як плоскорівнинний, з кутами нахилу до 1 градуса, горизонталі проводять через метр. При рівнинному рельєфі з кутами нахилу до двох градусів - через два метри. В передгір'ях і гірських районах горизонталі проводять через 5 метрів.