moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Топографо-геодезичний план

Топографо-геодезичний план – це рисунок на папері, в певному масштабі, зроблений для окремої ділянки. Топографо-геодезичний план Ви можете замовити у спеціалістів нашої компанії і ми передзвонимо Вам і обговоримо вартість і умови роботи.

Топографо-геодезичні плани бувають різних масштабів: від понад великого масштабу 1:50 до дрібного – 1:5000, найбільш поширені топографо-геодезичні плани в м-бі 1:500 і м-бу 1:2000. Готовий топографо-геодезичний план в подальшому – основа для перекопіювання генерального плану. Щоб накреслити топографо-геодезичний план спочатку треба пройти топографічну зйомку в польових умовах: з теодолітом або тахеометром. Топографо-геодезичні плани потребують такі галузі:

будівництво і ремонт інженерних комунікацій;
при проектуванні в будівництві об’єктів промисловості і звичайних будинків;
для оформлення містобудівних умов під будівництво різних об’єктів у відділі архітектури.
На топографо-геодезичному плані показуються всі важливі елементи даної місцевості: будівлі, контури міст і сіл, дороги, ліси, сади, озера, ріки. Все це наноситься в умовних позначеннях, а рельєф, відповідно – в горизонталях. Лінії горизонталей – це лінії на плані, складені з однакових висотних точок. Вони наносяться через 5 або 10 метрів, залежить від вибраного масштабу. Для рельєфу важливими є найвищі і найнижчі точки, які також наносяться на топографо-геодезичний план.

Умовні позначення, якими наносять контури на топографо-геодезичному плані можна умовно поділити на тверді і нетверді. Тверді умовні позначення – це ті, що мають чіткі контури. Це будівлі. А до нетвердих умовних позначень відносять такі, що не мають чітких границь: луги, ліси. Крім перелічених даних на топографо-геодезичному плані показують відмітки і точки з тріангуляційними знаками.

На топографо-геодезичний план треба наносити всі діючі підземні і наземні комунікації в умовних позначеннях. А якщо даних про ці комунікації мало, тоді треба пройти топографічну зйомку на цих ділянках.

На топографо-геодезичному плані великого м-бу допускається зображення не всіх елементів, а тільки окремих об’єктів, які потрібно нанести, наприклад, дерев. Річ піде про топографо-геодезичний план 1:500, який будується на основі подеревної зйомки в м-бі 1:500. На плані цього масштабу наносяться і описуються тільки дерева і кущі.

Топографічну зйомку починають робити від тріангуляційних пунктів. Коли таких пунктів з відомими геодезичними значеннями буває недостатньо, тоді протягують від відомих пунктів додаткові точки. Топографо-геодезичні плани перемальовуються зі спеціальних планів, накреслених на ватмані і наклеєних на жорстку основу.

Якщо треба провести топографічну зйомку місцевості площею більше 20км2, в порівнянні – це площа невеликого міста, то за основу топографо-геодезичних планів м-бу 1:5000 і м-бу 1:2000 береться карта дрібного масштабу 1:100000 і ділиться на 256 частин – кожна з цих частин має м-б 1:5000, а кожну карту в м-бі 1:5000 можна поділити на 9 частин і одержуємо м-б 1:2000.

Топографо-геодезичний план 1:2000 потрібен на будівництві, де ведеться комплекс забудов, для перекопіювання генеральних планів, енергетичним компаніям для прокладання електричних мереж, для дорозвідки або відкриття нових об’єктів в гірничодобувній галузі, для будівництва гребель, водосховищ і дамб.

Топографо-геодезичний план, по потребі замовника, робиться на папері – у вигляді карти, і в цифровому варіанті – на комп’ютерному диску або флешці.