moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Складання виконавчих креслень

Будь-який будівельний процес не обходиться без проведення геодезичних робіт. Вони бувають різних напрямків, одним з яких є виконавча зйомка, під час якої визначається точність винесення проекту в натуру згідно проектної документації і виявляються відхилення від проекту, допущені під час проведення будівельного процесу.

Геодезичні зйомки бувають різноманітними, але всі вони спрямовані на складання виконавчої документації. Така документація містить в собі текстові, а також графічні документи, на яких відображаються фактичне виконання проектних рішень і реальний стан об'єктів будівництва, а також їх елементів у ході проведення будівельних робіт та реконструкції по закінченні певних робіт у проектній документації.

Розрізняють виконавчу документацію (або як її ще називають виконавчі креслення) та виконавчо виробничу документацію. Далі ми детально розглянемо саме виконавчі креслення. Це цілий набір креслень, які є головним результатом проведення виконавчої зйомки. Виконавчий креслення містять у собі ситуаційний план, розрізи і перерізи, та інші необхідні дані. Ситуаційний план про картографічне розміщення будівлі або споруди, як правило, виконується в масштабі 1: 5000. Важливість виконавчого креслення полягає в тому, що це основний документ під час підготовки здачі в використання збудованого об'єкта. Також воно необхідне для проведення робіт за погодженням з контролюючими організаціями. Виконавчі креслення можуть виконуватися як на папері, так і в електронному вигляді, а також у будь-якому форматі, який потрібен контролюючому органу або замовнику.

Як правило, складання виконавчих креслень необхідно здійснювати у кількох зразках (три-чотири), але на прохання замовника або контролюючого органу цих примірників може бути і більше. Один зразок надається замовнику, ще один - залишається у геодезистів, які проводили виконавчі роботи, а інші два - експлуатаційній організації. Виконавчі креслення є підтвердженням виконаних робіт згідно з проектними рішеннями і є необхідною для введення в експлуатацію споруди. Виконавчі креслення до моменту виконання кінцевого контролю органом державного будівельного нагляду зберігаються у забудовника, але бувають випадки коли до цього моменту вони знаходяться у замовника. Для перевірки органу державного будівельного нагляду виконавча документація може передаватися тільки в паперовому вигляді.

Ведення виконавчої документації необхідно довіряти тільки досвідченим фахівцям, які володіють спеціальними навичками і знаннями для проведення таких робіт. Звертаючись до нас, ми гарантуємо отримання якісної виконавчої документації, а також проведення на високому рівні всіх геодезичних робіт, на результатах яких вона формується.

Не менш важливими є такі документи, як ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованної точки приєднання, без яких неможливе підключення до електричних мереж. Компанія "Геодез" складе данні матеріали якісно згідно усіх вимог і норм.