moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Схема розташування земельної ділянки

Земельна ділянка потребує оформлення великої кількості документів, матеріалів, які зможуть повною мірою передати всі її індивідуальні особливості. Якщо ви є власником землі незалежно від її розмірів, будьте готові до того, що вам потрібно буде оформляти ряд землевпорядних документів. Також вам не обійтися і без геодезичних процедур, у кінці кожної з яких складається звіт, акт і обов'язковий графічний документ - схема, план, карта, креслення.

Схема розташування земельної ділянки - це один із обов'язкових документів, який повинен складатися для конкретної території. Вже з самої назви видно, що являє собою даний графічний документ. Він передає розташування певної ділянки землі на місцевості згідно кадастрової карти цієї місцевості.

Схема розташування - це комплексний документ. Він містить у собі ряд відомостей. В першу чергу в склад схеми входить карта у великому масштабі, яка служить основою для розробки схеми. Також схема повинна містити такі відомості як межі досліджуваної території, її координати на підставі кадастрового поділу місцевості. Виходячи з даних схеми розташування земельної ділянки, можна зробити висновок про те, що даний документ - це зображення меж території окремої ділянки або групи ділянок в межах кадастрового плану місцевості.

В рамках геодезичних процедур по дослідженню території перед складанням подібного плану обов'язково треба чітко встановити площу земельної ділянки. У тому випадку, якщо схема складається для ділянок, які поділяються з одного суцільного на декілька менших за площею, то потрібно зняти дані по кожній новоствореній ділянці і визначити порядковий номер кожної.

В цілому схема розташування земельної ділянки включає і графічну складову, і текстову. У графічній частині знаходять відображення дані, перенесені з кадастрової карти, яка береться за основу, кадастровий номер, присвоєний даній території, розташування меж ділянки. Геодезичні дані також обов'язково включаються до графічну складову. Цими відомостями виступають всі конструкції, розташовані в межах ділянки (будови і окремі їх елементи, об'єкти інфраструктури або елементи комунікаційних мереж). Слід фіксувати саме ті конструкції, які відіграють роль при визначенні меж ділянки.

Якщо досліджувана територія в своєму складі має якісь водні об'єкти, санітарні зони, прибережні смуги, елементи інженерних конструкцій, заповідні місця або інші специфічні об'єкти, це обов'язково потрібно вказувати схемою розташування земельної ділянки.

Не менш змістовною є і текстова складова документа. У неї входить і технічне завдання, і пояснювальна записка, Акт погодження меж, і відомості про координати ділянки. Залежно від цільового призначення цієї землі, перелік матеріалів текстової частини схеми може доповнюватися.

Схема розташування земельної ділянки - це документ, який вимагає погодження у відповідних органах. Тому він повинен виконуватися тільки тими компаніями і фахівцями, які мають дозвіл на проведення даного виду геодезичних та землевпорядних робіт. Звернувшись за розробкою схеми розташування у нашу компанiю, ви звертаєтеся до сертифікованих фахівців з геодезії. Наші матеріали завжди успішно і швидко проходять всі стадії затвердження у всіх організаціях і складаються з урахуванням необхідних норм і вимог.