moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Межа земельної ділянки

З землеустроєм невідривно пов’язане поняття - межа земельної ділянки. Цим поняттям позначається сукупність ліній, які поєднані між собою в єдину систему та розділяють території. Розподіл може позначатися загороджувальними спорудами (парканами), зеленими зонами (кущі чи рядок дерев), природними об’єктами (водоймище), дорогами або іншими інженерними спорудами.
Однак у випадку, коли ніяких перелічених загороджень між ділянками немає, то треба позначити кордони кожної з них спеціальними позначками – межовими знаками. Ці знаки закріплюються на кожній з поворотних точок території згідно з кадастровою документацією. Межовий знак найчастіше має вигляд кілка з металу чи бетону. Однак це не просто стовпчик, який може бути поставлений в будь-якому місці або мати будь-який вигляд. Це так звані офіційні знаки, що мають індивідуальні номери. Номер привласнюється кожному зі знаків і складається з 10 цифр, сукупність яких не повторюється двічі.
Межі земельних володінь встановлюються на підставі матеріалів щодо землеустрою та, зокрема, кадастрової документації. В основу процедури закладаються відомості, що відображаються в кадастровому номері земельної ділянки. Окрім цього значення має й топографо-геодезична документація. Матеріали, що беруться до уваги та вивчаються геодезистами, повинні мати відношення не тільки до досліджуваної ділянки, але й до сусідніх територій. Адже процедура виявлення кордонів прямим чином стосується й їх.
В ході встановлення меж можуть виявитись ситуації незаконного користування частиною ділянки сусідами. А це вже привід для судового позову, якщо питання не вирішується мирним шляхом. Тому ця процедура є актуальною та дуже потрібною для кожного власника землі.
Межові знаки мають бути встановлені таким чином, щоб не заважати рухові транспортних засобів чи людей. Також треба звернути увагу на міцність та надійність конструкцій. Стовпчики треба забетонувати в землю, щоб вони змогли простояти тривалий час. Адже пошкодження, зникнення чи переміщення хоча б одного з межових знаків призведе до повторного встановлення меж земельної ділянки.
В ході проведення процедури потрібна обов’язкова присутність як самого власника досліджуваної ділянки, так і власників суміжних володінь. Вони повинні бачити на власні очі процес, щоб переконатися в об’єктивності роботи геодезистів. Крім того, по завершенні всієї процедури складається Акт встановлення меж земельної ділянки, який мають підписати всі зацікавлені сторони – і замовник робіт, і його сусіди. Без підписів власників усіх територій, що межують з досліджуваною, документ є недійсним.
Якщо територія не відокремлена якимись об’єктами, і в процесі встановлюються межові знаки, то це також фіксується у відповідному Акті. В нього вносяться відомості про кількість знаків, їх розташування на ділянці, а також про індивідуальні номери. На підставі межових знаків можна встановлювати інші споруди відмежування, наприклад, паркани.
Процедура встановлення меж в першу чергу стосується процесу землеустрою і має велике значення. Тому проводити її мають тільки компанії з відповідними дозволами та ліцензіями. Обов’язково звертайте увагу на цей момент при виборі виконавців робіт із землеустрою на вашій ділянці. Всіма потрібними акредитаційними та допускними документами наділені спеціалісти нашої компанії. Ми маємо право встановлювати межі земельної ділянки та складати відповідні документи. В цій справі в нас напрацьований багатий досвід, тому про точність та об’єктивність результатів можете не турбуватися.