moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Масштаб 1:500 топографічної зйомки

Для дослідження тих чи інших об'єктів, територій, їх характеристик або властивостей в геології застосовуються різні методи і процедури. Найпоширенішими є різні види геодезичної зйомки. Це може бути виконавча, топографічна. Для окремих завдань може застосовуватися подеревная зйомка.

Щоб домогтися поставлених цілей і отримати якісні результати, для кожного конкретного об'єкта підбирається певний масштаб. Говорячи доступним язиком, масштабом називається відношення розміру зображення до розміру об'єкта чи тієї території, яка знаходить своє відображення на карті. Масштаби можуть бути самими різними, починаючи від такого великого як 1:100. Він або ще один масштаб 1:200 застосовується до подеревной зйомки для ландшафтного дизайну і для інших цілей. Межа масштабування може досягати таких розмірів як співвідношення 1:1000 000, якщо мова йде про топографічні карти великих за площею територій. Але найпоширенішим і, можна сказати, є універсальним масштаб «п'ятисотка» - 1:500. Саме в ньому виконується найбільш затребувана геодезична процедура - топографічна зйомка.

Плани, які виконуються в масштабі 1:500, мають кілька цільових призначень. В першу чергу, вони складаються перед розробкою генерального плану території, на якій планується будівництво. Також для таких будівельних об'єктів знадобиться ряд робочих креслень з обов'язковим нанесенням усіх ліній підземних комунікацій. Саме для того щоб отримати правильні креслення і необхідна топографічна зйомка м 1:500.

Іншими призначеннями планів-«п'ятисоток» є наступні:

робочі креслення для таких об'єктів як промислові підприємства;
розробка вертикального планування;
графічні матеріали гідрологічних конструкцій - гребель, трубопроводів, шахт та інших окремих елементів і об'єктів у цілому.
Топографічна зйомка масштабу 1:500 затребувана на будь-яких об'єктах, які вимагають геодезичні процедури. Без неї не можна розробити дійсно точний і якісний проект будівництва житлового будинку або будівлі громадського призначення, об'єкта інфраструктури або гідрологічної споруди. І кожен з цих об'єктів має свої індивідуальні особливості - розміри, форму, рельєф та інше. Відповідно, і топографічна зйомка п'ятисотого масштабу передбачає індивідуальні інженерні розрахунки для кожного конкретного об'єкта.

Особливого значення набувають плани в даному масштабі, коли мова йде про дослідження підземних комунікацій. Зафіксувати їх місце розташування можна виключно за допомогою топозйомки. Ці елементи плану відіграють важливу роль у розробці проекту та проведенні будівельного процесу в цілому. Помилки і навіть невеликі похибки можуть істотно вплинути на надійність та якість об'єкта.

А коли мова йде про прокладання нових комунікаційних ліній, то на перший план виходить така зйомка як виконавча, яка також досліджує дані елементи масштабу 1:500. В даному випадку зйомка повинна проходити відразу ж після проведення лінії, коли траншея ще не була засипана.

Топографічний план, який містить детальну інформацію щодо досліджуваної території з обов'язковим нанесенням усіх інженерних мереж і споруд - це вже геопідоснова, яка може виступати окремим документом. Але вона розробляється також у масштабі 1:500.

Провести повну топографічну зйомку в універсальному масштабі 1:500 з наступним складанням плану для надання у відповідні органи та управління архітектури та містобудування зможе наша фірма.