moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Маркшейдерські роботи

Наша фірма надає геодезичні послуги, маркшейдерські роботи з 2002-го року. Вона має у своєму штаті досвідчених дипломованих інженерів-маркшейдерів, вихідців з Національного Гірничого Університету, які за допомогою сучасного маркшейдерського обладнання та інноваційних методик проведення робіт і в найкоротші терміни виконає роботи будь-якої складності з наданням всіх необхідних дозвільних та податкових документів.

Основна робота маркшейдера полягає у веденні обліку руху і стану запасів корисних копалин, а також контроль залишків на складах з подальшим відображенням отриманих даних на картах, планах, розрізах, картограммах, за допомогою проведення маркшейдерських зйомок і наступних розрахунків.

Для того, щоб почати будівельний процес об'єкта під землею для ознайомлення маркшейдеру необхідно надати такі матеріали:
- план роботи;
- проектну документацію;
- бригаду робітників, які будуть виконувати всі його доручення.

Маркшейдер - це фахівець, що знає та вміє здійснювати різні маркшейдерські роботи, при цьому використовуючи технології, що дозволяють оперативно і якісно здійснювати контроль будівельного процесу. У його обов'язки також включені розбивка проектних осей у підземних і наземних об'єктах, проектних укосів, контурів і т. д..
Маркшейдерські роботи передбачають проведення робіт спрямованих на спостереження за станом гірничих відводів, визначення небезпечних зон, ведення відповідної маркшейдерської документації, контроль за дотриманням всіх правил і норм під час здійснення гірничих робіт у небезпечних зонах, своєчасне створення опорних мереж та багато іншого.

Крім участі маркшейдера у підготовці до будівництва об'єкта, він також стежить за відхиленнями і деформаціями споруд та здійснює геодезичний контроль для того, щоб дотримувалися геометричні параметри, зазначені у проектній документації. Діяльність маркшейдера протікає в специфічних, часом екстремальних умовах.

Маркшейдерська зйомка — являє собою комплекс вимірювань і обчислень, які проводяться для того, щоб визначити положення гірничих виробок, а також положення споруди щодо об'єктів, які знаходяться над землею або під землею. Існує чотири види маркшейдерської зйомки земної поверхні, в бункерах, на відкритих складах, у підземних гірничих виробках.

Робота на вибухонебезпечних об'єктах, таких як, приміром, шахти, де існує ймовірність загоряння вугільного пилу і вибуху метану, приймається до уваги неточність, продуктивність маркшейдерського вимірювального обладнання, а саме вибухобезпечність.

Маркшейдерські роботи на кар'єрах дозволяють точно визначити кількість розкривних і видобувних робіт на звітній період. При підрахунку залишків сировини, вартість якого з кожним місяцем зростає, на складах точність досягається до 2%.

Маркшейдерські роботи на земній поверхні представляють послугу - маркшейдерська зйомка гірничих робіт на відкритій місцевості, ситуації земної поверхні, а також у вирішенні різних технічних завдань, пов'язаних з розробкою родовища корисних копалин. До таких видів робіт можна віднести маркшейдерські роботи на кар'єрі.
Наша компанія надасть повний спектр послуг маркшейдерських робіт і складання повного пакету документації за найкращими цінами.

З питань Маркшейдерських робіт, зйомок і вартості, строків проведення робіт, ви можете дізнатися у наших фахівців за телефоном +38 (097) 891-01-18.