moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Маркшейдерія

Главная/Головна/Послуги/Маркшейдерія
Розробка планів гірничих робіт кар'єра
План гірничих робіт ціна починається від 16000 грн, в залежності від площі кар'єра та її індивідуальних технічних параметрів (глибина, вид порід, місячні обсяги розкриву і видобутку рудного тіла).
Маркшейдерські роботи на земній поверхні
Жодне гірниче виробництво не обходиться без маркшейдерських робіт, які являють собою комплекс робіт, призначених для вивчення процесів деформації земної поверхні, гірських порід. Усі роботи здійснюються за допомогою спеціальних маркшейдерських приладів. Отримані дані є основою для оформлення креслень в графічному вигляді.
Маркшейдерські роботи
Наша фірма надає геодезичні послуги, маркшейдерські роботи з 2002-го року. Вона має у своєму штаті досвідчених дипломованих інженерів-маркшейдерів, вихідців з Національного Гірничого Університету, які за допомогою сучасного маркшейдерського обладнання та інноваційних методик проведення робіт і в найкоротші терміни виконає роботи будь-якої складності з наданням всіх необхідних дозвільних та податкових документів.
Ціни на маркшейдерські роботи, розрахунок вартості
Ціни на маркшейдерські роботи залежать від обсягів виконуваних нами і від їх специфіки. Маркшейдери нашої фірми можуть здійснити повний комплекс подібних робіт. В цілому, серед послуг виділяються роботи по створенню гірничо-геологічної документації, контроль за складовими підйомних споруд, а також проведення вимірювань, що дозволяють визначити розміри відвалів сировини, що видобувається. Наша команда володіє всіма дозволами на роботу, а обладнання - відповідними сертифікатами та дипломами.
Наша фірма надає геодезичні послуги, маркшейдерські роботи з 2002-го року. Вона має у своєму штаті досвідчених дипломованих інженерів-маркшейдерів, вихідців з Національного Гірничого Університету, які за допомогою сучасного маркшейдерського обладнання та інноваційних методик проведення робіт і в найкоротші терміни виконає роботи будь-якої складності з наданням всіх необхідних дозвільних та податкових документів.

Маркшейдерські роботи

Основна робота маркшейдера полягає у веденні обліку руху і стану запасів корисних копалин, а також контроль залишків на складах з подальшим відображенням отриманих даних на картах, планах, розрізах, картограммах, за допомогою проведення маркшейдерських зйомок і наступних розрахунків.

Для того, щоб почати будівельний процес об'єкта під землею для ознайомлення маркшейдеру необхідно надати такі матеріали:
- план роботи;
- проектну документацію;
- бригаду робітників, які будуть виконувати всі його доручення.

Маркшейдер - це фахівець, що знає та вміє здійснювати різні маркшейдерські роботи, при цьому використовуючи технології, що дозволяють оперативно і якісно здійснювати контроль будівельного процесу. У його обов'язки також включені розбивка проектних осей у підземних і наземних об'єктах, проектних укосів, контурів і т. д..
Маркшейдерські роботи передбачають проведення робіт спрямованих на спостереження за станом гірничих відводів, визначення небезпечних зон, ведення відповідної маркшейдерської документації, контроль за дотриманням всіх правил і норм під час здійснення гірничих робіт у небезпечних зонах, своєчасне створення опорних мереж та багато іншого.

Крім участі маркшейдера у підготовці до будівництва об'єкта, він також стежить за відхиленнями і деформаціями споруд та здійснює геодезичний контроль для того, щоб дотримувалися геометричні параметри, зазначені у проектній документації. Діяльність маркшейдера протікає в специфічних, часом екстремальних умовах.

Маркшейдерська зйомка — являє собою комплекс вимірювань і обчислень, які проводяться для того, щоб визначити положення гірничих виробок, а також положення споруди щодо об'єктів, які знаходяться над землею або під землею. Існує чотири види маркшейдерської зйомки земної поверхні, в бункерах, на відкритих складах, у підземних гірничих виробках.

Робота на вибухонебезпечних об'єктах, таких як, приміром, шахти, де існує ймовірність загоряння вугільного пилу і вибуху метану, приймається до уваги неточність, продуктивність маркшейдерського вимірювального обладнання, а саме вибухобезпечність.

Маркшейдерські роботи на кар'єрах дозволяють точно визначити кількість розкривних і видобувних робіт на звітній період. При підрахунку залишків сировини, вартість якого з кожним місяцем зростає, на складах точність досягається до 2%.

Маркшейдерські роботи на земній поверхні представляють послугу - маркшейдерська зйомка гірничих робіт на відкритій місцевості, ситуації земної поверхні, а також у вирішенні різних технічних завдань, пов'язаних з розробкою родовища корисних копалин. До таких видів робіт можна віднести маркшейдерські роботи на кар'єрі.
Наша компанія надасть повний спектр послуг маркшейдерських робіт і складання повного пакету документації за найкращими цінами.

З питань Маркшейдерських робіт, зйомок і вартості, строків проведення робіт, 
ви можете дізнатися у наших фахівців за телефоном 097-891-01-18