moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Геодезія та картографія

Геодезія - це основний напрямок діяльності нашої компанії. Саме надання різних геодезичних послуг є ключовим завданням, яке ми ставимо перед собою. Сама по собі геодезія спрямована на дослідження земної поверхні - окремих територій, місцевостей, земельних ділянок. Це ціла наука, котра може вирішувати глобальні завдання не тільки практичною, але і теоретичної спрямованості.

У своїй інженерно-геодезичної діяльності ми прагнемо на практиці реалізувати всі можливості геодезії, впровадити нові методи дослідження, розширити спектр робіт. З цією метою ми освоюємо не тільки нові напрямки, але і нове обладнання.

Природно, що, як і будь-яка інша наука, геодезія не може існувати автономно, закрито, самостійно. Для успішного виконання своїх завдань необхідно звернення до інших напрямів діяльності. Наприклад, деякі питання землеустрою вирішуються тільки за допомогою геодезичних методів.

Дуже тісно пов'язана наша діяльність і з ще однією наукою - картографією. Без картографії реалізувати геодезичні мети повною мірою не представляється можливим. Чому ж саме картографія так тісно контактує з геодезією? Все дуже просто і видно вже з визначення даної науки. Картографія вивчає будь-які питання, які пов'язані з графічним зображенням поверхні землі. Головним продуктом картографічної діяльності є карти певної території, місцевості.

Як бачимо, взаємозв'язок простежується дуже яскраво. Адже геодезія направлена на дослідження земної поверхні. А результати цих досліджень знаходять своє відображення у графічних матеріалах, зокрема, у картах.

Завдяки таким геодезичним процедурам як, наприклад, топографічна зйомка, картографія отримує всі необхідні дані щодо особливостей конкретної місцевості, її параметрів, розташування тих чи інших елементів.

Якщо подивитися на перелік геодезичних процедур, то практично кожна з них передбачає в результаті складання якогось графічного документа. Це може бути невелика схема, план, креслення або карта. Як правило, карти в геодезичних цілях складаються для великих за площею територій. В залежності від розмірів відображуваної місцевості, вони можуть підрозділятися на великомасштабні, середньомасштабні і дрібномасштабні. Також карти можуть мати універсальну спрямованість і спеціалізовану. Універсальні або загальні карти передають стандартний набір відомостей про територію. А спеціалізовані відображають цю ж місцевість, але з позиції конкретної спрямованості. Все залежить від тих цілей, які ставляться перед фахівцями на початковому етапі і від того, для чого призначена ця карта.

Картографія не стоїть на місці, а розвивається разом з науковим прогресом. Тепер скласти навіть саму складну за своїм наповненням і найбільшу за розмірами карту можна дуже швидко за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Застосування геодезичного обладнання на стадії дослідження місцевості та програмного забезпечення на етапі обробки даних та складання карти дає можливість на виході мати точний і якісний результат.

Як бачимо, практична геодезія і картографія в нашій діяльності переплітаються самим тісним чином. Без геодезичних вишукувань неможливо скласти повноцінну карту. А без картографії неможливо передати весь масив відомостей, отриманих в ході геодезичних процедур. Тому, розвиваючи геодезичний напрямок, ми не випускаємо з виду і картографію. Такий підхід дозволяє нам керуватися тільки прогресивними методами і видавати якісний результат.