moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Геодезичні роботи в Україні

Геодезичні роботи в Україні не втрачають своєї актуальності. Операції з земельними ділянками і нерухомими об'єктами відбуваються щодня по всій країні. У зв'язку з цим зростає потреба в геодезичних послугах. Це можуть бути не тільки традиційні і найбільш популярні роботи, але і складні спеціальні процеси, що вимагають певних навичок і обладнання для їх проведення.

Найбільш широко геодезичні роботи на Україні представлені топографічними зйомками. Саме ці послуги найчастіше замовляються у геодезичних компаній і потрібні для вчинення дій з земельними ділянками. Топографічні вишукування дозволяють повно дослідити земельну ділянку, виявити особливості рельєфу на ньому, розташування інженерних комунікацій, доріг, інших об'єктів. Такі зйомки – обов'язкова умова при проектуванні і будівництві споруд. Найбільш часто використовується традиційний топографічний масштаб 1:500.

Але геодезичні роботи Україна представляє в більш широкому розмаїтті. Може бути виконаний цілий комплекс геодезичних вишукувань. Вони теж являють собою зйомку місцевості. Однак у залежності від цілей може змінюватися масштаб і ретельність дослідження території. В склад робіт входить не тільки геодезична зйомка, але і складання планів місцевості для подальших робіт.

Геодезичні роботи в Україні активно використовуються при будівництві. Крім вищезазначених топографічних процесів геодезичні роботи для будівництва включають в себе розрахункові процедури з визначення обсягів земляних мас, розбивку території, створення розбивочної основи, а також винесення в натуру осей конструкцій. При цьому розбивка здійснюється не тільки на початкових стадіях будівництва, але і при зведенні споруди аж до його завершення. Виконавчі зйомки – ще один різновид робіт. Вони проводяться в ході всього процесу будівництва і після його закінчення для контролю за відповідністю практичного результату проектом.

В умовах мінливого земельного законодавства геодезичні роботи Україна використовує й у цілях оформлення кадастрової документації. Для цього проводяться кадастрові зйомки, за якими надалі складається кадастровий план території або окремої ділянки. До складу даної групи геодезичних робіт входить і межування земель, визначення параметрів конкретних територій і винесення осей ділянки в натуру.

Геодезичні роботи в Україні не обмежуються вивченням земельних ділянок. Дуже важливими є процедури, пов'язані з наглядом за будівлями і конструкціями, які вже введені в експлуатацію. Це необхідно, щоб вчасно виявити деформаційні моменти, пошкодження або руйнування. Особливо така послуга актуальна на виробничих об'єктах, висотних спорудах. Для спостережень застосовуються геодезичні вимірювання, які потім аналізуються. За їх результатами і можна виявити деформації, їх ступінь та окреслити шляхи їх усунення.

В останні роки геодезичні роботи на Україні включають в себе ще одну цікаву, досить нову послугу тривимірного сканування. Це стало можливо завдяки використанню лазерних пристроїв і спеціальних комп'ютерних програм, які дають можливість побудувати тривимірну модель споруди.

Геодезичні роботи будь-якої спрямованості можуть провести спеціалісти нашої компанії. Нами виконуються всі види перерахованих процесів, а також ряд інших вузькоспеціалізованих послуг по всій території України.