moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Геодезичні роботи при зведенні фундаментів

Будівництво та геодезичне обслуговування підприємств - це основна сфера, де застосовуються різні геодезичні роботи при зведенні фундаментів. В ході тривалого будівельно-монтажного процесу, а також перед його початком і після завершення потрібна не одна, а цілий комплекс послуг, які спрямовані на геодезичні дослідження різних процесів. Геодезичні роботи на моноліті є невід'ємною складовою будівельно-монтажних робіт.

Бригада інженерів-геодезистів, яка проводить геодезичні роботи при зведенні фундаментів, може виконувати одну або дві роботи з геодезії, а може вести повністю весь будівельний процес - від планування і до введення в експлуатацію. Все залежить від побажань замовника. Якщо ви хочете повноцінний геодезичний аналіз, наші фахівці проведуть дослідження і контроль не тільки зведення фундаментів, монолітних конструкції, устаткування, але і всієї документації, а так само виконавчого генплану будівельного майданчика.

Кожна стадія будівельного процесу повинна контролюватися. Цей контроль здійснюється за допомогою виконавчої зйомки. Її результати виливаються в картографічні матеріали. Іншими геодезичними роботами в будівництві виступають:

геодезичні роботи осей конструкцій в будівельно-монтажних роботах будь-якого призначення (побутові, промислові споруди, шляхи транспортного сполучення та інші об'єкти);
геодезичні роботи на моноліті;
геодезичні роботи при зведенні фундаментів;
контроль над змінами і відхиленнями будівельних конструкцій, майданчиків, монолітних фундаментів;
ведення земляних робіт, їх розрахункової складової і контроль над їх виконанням;
визначення меж, розмірів і площі ділянок і окремих об'єктів;
винесення меж ділянки, уточнення цих кордонів і їх відновлення шляхом встановлення межових знаків;
вищезгадана виконавча зйомка, як на протязі всього будівельно-монтажного процесу, так і після його повного завершення;
нівелювальні та інші роботи на будівельних об'єктах промислового призначення та його окремих складових.
розробка і складання необхідної документації за результатами проведених робіт. Документами можуть виступати картографічна інформація (різноманітні схеми, карти, плани, креслення), а також текстові документи, що носять офіційний характер. Це звіти та акти про виконану роботу, які є свідченням їх проведення і необхідні для надання у відповідні установи.
Окремо хочу відзначити геодезичні роботи при гідротехнічних дослідженнях. Для даних робіт нам знадобиться ехолот, який не тільки здатний проміряти глибини, але і записувати всі дані в пам'ять. Пропливаючи по озерам, річках, або гідротехнічному спорудженні цей прилад записує в пам'ять координати треку, і кожній точці присвоює глибину. При цьому коли прилад підключається до комп'ютера, то отримуємо не тільки карту дна водойми в графічному вигляді, але і групу точок з глибинами в супутникових координатах. Потім поєднавши вимірювання наземних приладів і глубинномірних отримуємо карту водоймища. На підставі цих карт проводимо гідротехнічні дослідження. В комплекс геодезичних робіт при гідротехнічних дослідженнях входять:

промір фактичних глибин водойми, з побудовою карти дна із зображенням изобат (це підводні горизонталі), рельєфу дна, орієнтовною товщини мулу і мулистих відкладень;
геодезична зйомка прибережної території, з проміром кутів укосів дамб, площі дзеркала води, фактичної відмітки урізу води на даний період часу у балтійській системі висот, площ очерету;
геодезичні зйомки для подальших розвідок так само підлягають проведенню для подальшого складування матеріалів, мулу, там де будуть споруджуватися ванни для відкачування піску, грунту, мулу;
складання проекту гідротехнічної споруди з підрахунком обсягів майбутніх робіт і переміщування земляних мас для майбутньої гідротехнічної споруди.
Для всіх геодезичних робіт при зведенні фундаментів і гідротехнічних дослідженнях необхідна наявність різного геодезичного обладнання та інструментарію сучасного і високоточного. Тільки так можна провести всі роботи оперативно, якісно і, найголовніше, точно. Таким обладнанням є електронні тахеометри, лазерні нівеліри та оптичні нівеліри, ехолоти. Крім того, все це повинно супроводжуватися програмним забезпеченням відповідного рівня. Подібним обладнанням володіє наша компанія. І це допомагає нам забезпечувати геодезичні роботи на моноліті якісними та своєчасними геодезичними роботами.

Щоб замовити геодезичні роботи при гідротехнічних дослідженнях, або геодезичні роботи при зведенні фундаментів телефонуйте 097-891-01-18 з радістю виконаємо цілий комплекс досліджень швидко, якісно.