moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Геодезичні координати джерел викидів, центроїд

Важко посперечатися з тим, що питання екології досить важливі, і ігнорувати їх украй небажано. Особливо враховуючи той факт, що екологічне питання в наш час більш чи менш регулюється на рівні держави і, відповідно, є певні нормативи на цей рахунок. Особлива увага приділяється підприємствам і заводам, які своїми викидами можуть порушувати екологічну рівновагу і завдати шкоди всьому навколишньому середовищу. При цьому всі такі підприємства поділяються на кілька груп за ступенем їх небезпеки. При недотриманні прийнятих нормативів власникам підприємств і заводів загрожує накладення досить серйозних штрафів, що, безсумнівно, не входить в плани дирекції підприємства. Саме тому необхідно своєчасно проводити весь комплекс потрібних у цьому випадку заходів, в який також входить визначення геодезичних джерел викидів.

Геодезичні координати джерел викидів з'ясовуються згідно з наявною інструкції, яка була прийнята ще в 2001 році. Подібні дослідження можуть провести тільки кваліфіковані фахівці, які мають досить значний досвід діяльності в цій сфері досліджень. Це досить специфічне завдання, оскільки воно вимагає знань не тільки геодезії, але й екології. Співробітникам геодезичної компанії вже неодноразово доводилося стикатися з подібними завданнями, так як вимоги до безпеки промислових об'єктів і різних заводів значно посилилися. Це означає, що тільки своєчасне проведення досліджень може позбавити Вас від вирішення цих питань з компетентними органами.

Інструкція являє собою перелік вимог з визначення геодезичних координат джерел викидів заводів і різних промислових об'єктів і, зокрема, їх географічних центрів – центроїдів. При проведенні робіт також може проводитися оцінка впливу об'єкта забруднення на навколишнє середовище. Вона обов'язкова при реконструкції промислового об'єкта, його розширенні або технічному переоснащенні. Всі ці заходи передбачають істотну зміну налагодженого технологічного процесу і, відповідно, збільшення або зменшення кількості шкідливих речовин, які будуть зроблені. Також оцінка виробленого впливу на навколишнє середовище необхідна при проектуванні нового промислового об'єкту, так як цей документ входить до переліку обов'язкової документації.

Визначення геодезичних джерел викидів дає можливість отримати точні дані про їх місцезнаходження, з'ясувати, де знаходиться межа конкретної санітарно-захисної зони, як нормативної, так і фактичної, і т. д. Перераховані дані потрібні для того, щоб керівництво підприємства могло отримати дозвіл на певні викиди в атмосферу. Без цього дозволу підприємство не зможе нормально функціонувати. Для того щоб геодезичні координати джерел викидів були визначені максимально коректно, необхідно провести підготовчі роботи, в тому числі, правильно з'ясувати групу, до якої можна віднести досліджуваний об'єкт. Група визначається в залежності від впливу підприємства на забруднення навколишнього середовища.

Перша група – це такі об'єкти, на які при можливості необхідно впровадити найновітніші розробки, які є в країні на даний момент. Перебувають на обліку у держави. Друга група – об'єкти, на які не варто вносити всі доступні технології найкращої якості, теж перебувають на державному контролі. Третя група – ті підприємства і заводи, які не відносяться до перших двох категорій. Наші співробітники виконають визначення геодезичних джерел викидів для будь-якого заводу або промислового підприємства якісно і оперативно.