moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Геодезичне знімання

Illustration

Геодезичне знімання - це комплекс заходів, які реалізуються для одержання вимірів з ціллю складання плану, карти, схеми, профілю або тримірної моделі. Знімання, згідно зі складом отримуємої інформації відносно місцевості, бувають горизонтальні (планові), вертикальні (висотні) та топографо-геодезичні (планово-висотні).

Геодезичне знімання повинне встановлювати взаємне розташування об’єктів (ситуації) земної поверхні та рельєфу, щоб в подальшому зображувати це на плані, карті, профілі, в 3D моделі. В залежності від використовуємих методів і приладів, відрізняють декілька видів знімання.

Горизонтальне знімання, результатом якого є план із зображенням ситуації місцевості без відбраження рельєфу, називають теодолітним зніманням. Теодолітне знімання використовують для обмежених ділянок рівнинної місцевості зі складною ситуацією. Теодолітне знімання можна виконувати різними способами: перпендикулярів, полярних координат, допоміжного створу, кутової засічки, лінійної засічки, створів, обхіду. Теодолітне знімання наносять на великомасштабні (починаючи з 1:5000) плани.

Топографо-геодезичне знімання виконується наземним чи аерофототопографічним методом. Тахеометричне, мензульне та наземне фототопографічне знімання складають наземний метод. Топогеодезичні плани створюються по результатам одночасного знімання контурів та рельєфу місцевості. Знімання виконуються з висотою перерізу рельєфу, яка визначається відповідно до інструкції, виходячи з характеристики рельєфу та кутів нахилу поверхні і масштабу знімання.

При проведенні тахеометричного знімання просторове положення точок місцевості визначається зі станцій полярним способом. Кути, відстані та перевищення вимірюються за допомогою теодоліта або тахеометра. Велика швидкість виконання знімання сприяє його частому використанню. Контурні та висотні точки повинні рівномірно вкривати всю знімальну поверхню. Вміння геодезиста точно визначати необхідну і достатню кількість точок місцевості, які треба зняти для побудови якісного топогеодезичного плану, є запорукою своєчасного виконання роботи. Цим вмінням відрізняються геодезисти нашої компанії, які виконують топографо-геодезичне знімання та геодезію ділянки. Багаторічний досвід роботи дозволяє їм з легкістю орієнтуватись на місцевості і використовувати під час проведення знімання різноманітні інструменти. Інженери-землевпорядники фірми можуть виконати геодезичне знімання ділянки для викреслення кадастрового плану.

Також топогеодезичне знімання виконують перед геологічними роботами для будівництва. Перед початком техеометричного знімання будують планову та висотну основу. Інколи її будують, згущуючи державну геодезичну мережу. Топографічні роботи виконують згідно з технічним проектом, а на невеличких майданчиках - з програмою робіт. В програмі містяться відомості про призначення робіт, їх зміст, вихідні дані, відпрацьовані доступні матеріали, схеми розташування проектуємих робіт, їх обсяги і вартість.

Геодезичне знімання ділянки лягає в основу побудови топогрфічного плану ділянки. Топогеодезичний план має відображати рельєф, розташовані в межах досліджуваної теріторії будівлі і споруди, водойми, гідротехнічні споруди, шляхи, комунікації. При виконанні робіт в тисячному або п’ятисотому масштабі знімаються дерева, стовбур яких не менш 4 см, якщо вони ростуть на вулиці чи проїзді. Комунікації на плани такого масштабу наносять по матеріалам виконавчого знімання, або якщо є завдання на їх знімання. Під час польових робіт малюють абриси. Польові матеріали використовують в камеральний період.