moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Геодезична зйомка

Геодезична зйомка є ключовим моментом всіх геодезичних досліджень, проведених на об'єкті. На її основі виконуються всі інші геодезичні роботи. В процесі зйомки встановлюються всі необхідні координати точок на досліджуваній території чи об'єкті. Дані координати перераховуються в спеціальні геодезичні, а в деяких випадках, прямокутні системи координат. Дані, отримані в результаті такої процедури з геодезії, представляються у формі плану, складеного в певному масштабі.

При роботі на об'єкті можливі деякі відхилення і помилки, тому геодезична зйомка повинна виконуватися як можна ретельніше, а її показники перевірятися і контролюватися. Перевірка може бути первинною. Вона проявляється через контроль над якістю виконуваної зйомки за допомогою зрівнювання вимірювань. Крім того, є ще один вид перевірки - польовий. Її суть полягає в тому, щоб виконати дубльовану зйомку деяких частин об'єкта, які викликають сумніви. Після вдруге проведеної процедури порівнюються два отримані результати і виявляються відхилення.

Щоб здійснити дійсно якісну та максимально точну геодезичну зйомку необхідно, щоб вона виконувалася з використанням правильних інструментів, які пройшли перевірку на якість і достовірність. Причому, інструменти для виконання подібних робіт повинні пройти не просто перевірку, а державну атестацію, а переатестація їх проводиться щорічно. Сам процес зйомки повинен бути проведений за всіма геодезичними правилами і за певним алгоритмом.

Результати топографо-геодезичної зйомки використовуються дуже широко в багатьох областях і сферах діяльності, навіть у таких масштабних як морська і повітряна навігація. Також подібна процедура - це невід'ємна частина різних польових робіт як, наприклад, пошук і видобуток земельних ресурсів.

Саме широке поширення геозйомка набула саме в будівництві - при проектуванні, а також у процесі самих робіт по зведенню об'єкта. У таких випадках геодезична зйомка - це важлива частина всього процесу, що має назву геодезичні вишукування. На підставі зйомки можна скласти і підготувати всі необхідні документи, які б передали стан всіх частин, елементів і комунікацій, а також об'єкта в цілому.

Геозйомка, в залежності від призначення і вимог об'єкта, може поділятися на різні види - топографічна, кадастрова, виконавча. Також може бути вертикальна і горизонтальна зйомка, фасадна і поверхова. Від того, який вид застосовується, підбирається і професійне обладнання.

Кадастрова зйомка необхідна для того, щоб підготувати всю технічну документацію для реєстрації ділянки в кадастрі. У процесі її проведення визначаються межові межі ділянки, а також координати. Дані документи мають юридичну силу.

Топографічна зйомка передає всі параметри ділянки - її розміри, форми, нахили. Дана зйомка включає також фіксацію розташування всіх об'єктів на ділянці аж до дерев. Це допомагає правильно скласти проект будови. За результатами, отриманими при проведенні топографічної зйомки, складається топографічний план, який може виконуватися із застосуванням різних масштабів. Найбільш затребуваним є 1 до 500, в народі така зйомка називається "п'ятисотка". Топографічний план може бути виконаний в електронному вигляді, а також на папері, в залежності від того, в якому форматі він потрібен замовнику.

Виконавча зйомка допоможе вивчити надійність конструкції на всіх етапах будівництва, а також по завершенню процесу. Даний вид зйомки є обов'язковою умовою для введення об'єкта в експлуатацію. Результати, отримані в результаті проведення виконавчої зйомки відображаються у виконавчій документації, яка також може бути представлена як в електронному форматі, так і на папері.

Наша компанія проводить всі види геодезичної зйомки із застосуванням високоточної техніки. Отримані результати ми піддаємо обробці за допомогою найсучасніших методик та програм.