moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Генеральний план населеного пункту: від А до Я

Кожна адміністративна одиниця в нашій країні має свій генеральний план. Це найголовніший інструмент місцевих органів самоврядування в керівництві і координації дій по відношенню до населеного пункту ‒ його території в цілому і кожному об'єкту окремо.

ЩО ТАКЕ ГЕНЕРАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ?
Якщо виражатися сухою і офіційною мовою, то генеральний план населеного пункту ‒ це пакет містобудівних документів, необхідних для визначення рівня його забудови і розвитку в цілому, а також окремих частин інфраструктури.

Цей документ регламентується законодавством України і тому жоден населений пункт на її території не може існувати без затвердженого генплану.

В залежності від призначення документів генеральний план має кілька видів: зведений, будівельний, поелементний і виконавчий.

Поелементний генеральний план
Складається такий документ при необхідності виконання великого будівництва, коли комплекс будівель немає можливості розмістити в одному географічному плані. У цьому випадку він складається по кожному елементу окремо з повним визначенням характеристик і їх описом.

Зведений генеральний план
Ще один документ, необхідний при проектуванні будівництва великих об'єктів в населеному пункті. Зведений план складається на основі даних всіх поэлементных планів.

Будівельний план
Розміщення всіх об'єктів (проектованих і існуючих) і їх складових з описом всіх характеристик на момент будівництва вказується у відповідній звітності ‒ будівельному генеральному плані.

Виконавчий генеральний план
Такий план є підсумком всієї будівельної діяльності на території населеного пункту. За основу беруться виконавчі знімки об'єктів, що виконуються протягом будівництва.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ГЕНПЛАНУВАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Основною метою складання плану населеного пункту є розробка оптимальної забудови території з урахуванням усіх факторів. До таких належать:

природні умови;
техногенні особливості;
кліматичні фактори;
архітектурні нюанси та ін.
Але не можна сказати, що все так просто. Генеральний план виконує ряд найважливіших завдань, серед яких потрібно відзначити:

На підставі даних, зазначених у документації складається план територіального розвитку.
У документах фіксуються межі населеного пункту.
Містяться дані визначають призначення території, рекомендації щодо охорони природних складових та благоустрою кожної складової.
Згідно плану здійснюється розподіл території під капітальне будівництво, установку допоміжної інфраструктури і комунікацій.
Згідно вихідних даних, зазначених у документі, складаються креслення для винесення об'єктів на місцевість.
ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ З ПЛАНУВАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Для виконання своїх функцій генеральний план міста, села або селища повинен в обов'язковому порядку мати в своєму складі графічні і текстові матеріали. Серед них, найбільш важливими вважаються:

основне креслення населеного пункту;
детальний опис території на момент складання генерального плану (так званий опорний план);
проектування першочергової забудови;
архітектурні ескізи, що характеризують композицію населеного пункту;
схеми транспортної системи;
інженерні схеми з облаштування території;
схеми розміщення об'єктів за їх соціальним та виробничим призначенням.
Вся документація обов'язково супроводжується пояснювальною запискою, де докладно викладені всі нюанси генерального плану.

ЩО ТАКЕ ВИКОПІЮВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
Викопіювання важливий документ при проектуванні будь-якого будівництва в населеному пункті. Без нього неможливе жодне узгодження об'єкта в інстанціях, затверджують проект на забудову. У викопіюванні містяться аналогічні відомості, що і в генеральному плані населеного пункту: дані прилеглих територій, комунікаціях, сусідніх стратегічних об'єктах.

Затвердженим масштабом для цієї документації вважається 1:500 або 1:2000. Складається викопіювання і затверджується уповноваженими особами згідно Закону України.

ХТО МОЖЕ СКЛАСТИ ВИКОПІЮВАННЯ У КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Так як проектування будівництва справа специфічна, то складання необхідних документів лягає на плечі фахівців відповідного профілю. До цього процесу залучаються професіонали в галузі геодезії і геології.

Ми, як компанія, яка має величезний досвід роботи в галузі будівництва, проектування та різних геологічних і геодезичних вишукувань, виконуємо широкий спектр послуг, які включають в себе і викопіювання генерального плану населеного пункту.

ПРИЧИНИ, ЧОМУ НАМ ДОВІРЯЮТЬ
Ми спеціалізуємося на проектуванні великих будівельних об'єктах і в нашому послужному списку багато вдячних замовників по цій частині. Причини, по яким

вони з нами співпрацюють:

Ми працюємо навіть в найстисліші терміни;
У нашому штаті лише професійні та відповідальні співробітники, що пройшли профільне навчання і мають відповідні сертифікати;
Ми працюємо за принципом "до кожного клієнта індивідуальний підхід";
Вартість наших послуг вигідно відрізняється від цін конкурентів.
Складання документації процес не менш важливий, ніж проведення різного роду експертиз і замірів, тому на даному етапі варто залучати лише професіоналів. Довірившись нам, Ви будете впевнені, що зробили вірний крок.