moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Червоні лінії

Червоні лінії, розташовані на плані певної ділянки не тільки показують проектувальникам лінії, які є для магістральних комунікацій, головних вулиць, історичних цінностей захисними, але і вказують межі дозволені для забудови. Умовно їх можна поділити на такі види:

червоні лінії забудови. Вони позначають межу, яка відокремлює вулиці і проїзди від територій, які відведені під забудову. Проекти червоних ліній забезпечують дисципліну під час забудови, а також під час реконструкції міст;
червоні лінії вулиць. Вони вказують межі, які відокремлюють вулиці від територій, які призначаються під інше використання;
червоні лінії доріг. Вони означають умовні межі, які відокремлюють дороги від території, які призначаються під інше використання.
Винос червоних ліній внатуру вимагає проведення підготовчих робіт. Насамперед потрібно перевірити, а також уточнити, шляхом обстеження, відповідають затвердженим планам планування червоні лінії. Далі визначається спосіб розбивки й складається геодезичний проект розбивки червоних ліній. Наносяться червоні лінії на топографічний план. Нанесення червоних ліній на плані здійснюється на всю територію в цілому. При цьому призначають координати точок де будуть відбуватися повороти червоних ліній прийнятої в міській системі координат. Основні правила нанесення червоних ліній:

червоні лінії наносяться на топографічному плані. Масштаб плану коливається від 1:500 до 1:2000;
враховуються наступні елементи: довжина червоних ліній між межами мікрорайонів і кутами кварталів, радіуси закруглення, ширина проїздів, розміри; розміри елементів проекту повинні бути ув'язані вже з існуючою ситуацією і узгоджені на всій території міста.
Не менш важливим етапом є перевірка відсутності червоних ліній. Для цього пишеться заява. Якщо на ділянці, яка обрана, прокладена дорога або ж газопровід, то на ньому неможливо здійснити індивідуальне житлове будівництво.

Сучасні технології дозволяють вести один план червоних ліній всього міста в цілому на цифрових картах місцевості. Лінії бувають прямими або кривими. Будь-яка поворотна точка червоної лінії має свої координатні дані в СК63 або ж у міській системі. Архітектурне управління міста розраховує відстань кривої лінії, яка в точності повторює обрис бордюру на даному проміжку. Значимість червоної лінії підтверджується геодезичною організацією печаткою. Документ вважається недійсним, якщо його підписав інженер-геодезист, який не має сертифікації.

Нанесення червоних ліній на топографічний план потрібно довіряти тільки висококваліфікованим спеціалістам, які працюють у нашій компанії, який в своїй роботі гарантує якість, оперативність і точність даних.