moc.liamg%40198790zedoeg

moc.liamg%40198790zedoeg

Аерофотозйомка – крок у майбутнє для сільського господарства

Аграрна промисловість являється однією із найбільших у нашій державі. З кожним днем все більше у надра цієї галузі просочуються все нові та нові інновації, однією із яких є аерофотозйомка. Аграрна промисловість для ефективного свого розвитку повинна іти в одну ногу із часом, а тому оброблення землі повинне здійснюватись із використанням новіших інноваційних та технологічних винаходів.

Будь – яка земельна діяльність для того, щоб бути успішно проведеною потребує своєчасного інформування щодо багатьох важливих аспектів, наприклад стану земель чи посівів. Іншими словами, якісно проведеного моніторингу. Аерофотозйомка у цьому випадку являється одним із найкращих інноваційних заходів, яка здатна покращити діяльність у аграрній сфері.

Слід зазначити, що отримання інформації завдяки проведенню аерофотозйомки широко використовується та є безцінною під час посівної компанії та у подальшому збереженні урожаю в сільському господарстві.

Основна функція аерофотозйомки полягає у тому, що завдяки якісному здійсненню цієї діяльності, в розпорядженні замовника з’являється оперативна інформація щодо стану посівів сільськогосподарських культур. Інформація, яка отримується саме завдяки використанню цього методу, стоїть на порядок вище від тієї, яку можна отримати виїхавши на місце посіву самостійно, адже вона буде саме оперативною та своєчасною, тому що охоплює великий обсяг території за нетривалий проміжок часу, тим самим забезпечуючи оперативність отриманих даних.

ВИДИ АЕРОФОТОЗЙОМКИ
Аерофотозйомка являє собою діяльність, суть якої полягає у одномоментному зображенні великої площі земельної ділянки, який у кінцевому результаті отримує вигляд аерофотознімка.

Якщо при всім нам відомому традиційному вимірюванні завдяки тахометру ми отримуємо дані поступово, так сказати від точки до точки, то при застосуванні аерофотозйомки відбувається використання зображення із супутника чи літака або ж застосовуються спеціальні топографічні аерофотоапарати.

Варто відмітити, що проведення аерофотознімання завдяки використанню супутника чи літака є доволі дорогим варіантом для отримання такого роду інформації. Що ж стосується використання безпілотників, то даний метод є одним із менш затратних у грошовому еквіваленті та широко використовуваним.

Таким чином розрізняють наступні види аерофотозйомки:

В залежності від кута нахилу: горизонтальну, планову, перспективну;
Залежно від масштабу: дрібномасштабну, середньомасштабну та великомасштабну.
У випадку, якщо аерофотознімання здійснюється із метою отримання топографічної інформації тоді воно іменується топографічним аерофотозніманням, усі інші види даного роду знімання називаються спеціальним аерофотозніманням. Результат проведеної діяльності виникає завдяки використанню фотоплівки, яка можу бути як чорно – білою , кольоровою так і спектрозальною.

ПЕРЕВАГИ АЕРОФОТОЗЙОМКИ
Аерофотозйомка слугує активним помічником будь якого фермера чи агронома. Якісно проведена дана зйомка забезпечить дуже багато переваг для Вас, а саме:

Визначення стану рослин завдяки використанню методу сканування;
Контроль за процесом розсіяння добрив;
Надання оперативної інформації щодо процесів вегетаційного періоду культур;
Регулювання роботи механізаторів;
Виконання охоронної функції.
Активне використання аерофотозйомки є однією із запорук успішно проведеної роботи та отримання чудових результатів, а для підтвердження цієї думки є наступні аргументи:

Важливим моментом, який дозволяє усвідомити наскільки є обґрунтованим використання цього методу у будь-якій галузі господарства, в тому числі і у посівній кампанії є її помірна або ж майже однакова ціна в порівнянні із методом космічного знімання.
Одним із переваг аерофотознімання є те, що знімок можна отримати безпосередньо під час самого процесу польоту, тим самим забезпечуючи оперативність та відсутність будь якого періоду очікування результатів проведеної діяльності. Завдяки такій оперативності є можливість одночасної корекції польоту у зв’язку із отриманими даними.
Виконання знімання за хмарних погодних умов ( на відміну від космічного знімання, яке за таких погодних умов неможливе).
Функціональна можливість проведення локального знімання ( окремої території, частини ділянки, що апріорі невигідне у космічній зйомці для одного фермера, оскільки коштуватиме дуже багато).
Встановлення ґрунтових контурів.
Малогабаритність обладнання, яке необхідне для проведення такого роду зйомки забезпечує можливість його проведення у будь який зручний для Вас час, із наступним повторним проведенням стільки разів, скільки потребує замовник.
Для кожного керівника основою запорукою його успіху є отримання ним якісної та своєчасної інформації, а особливо, якщо це стосується аграрної сфери, в тому числі робіт пов’язаних із посівною. Використання аерофотозйомки забезпечує безпроблемне вирішення великого аспекту завдань моніторингового характеру у цих сферах.

Аерофотознімання є кроком у краще майбутнє для кожного фермера та його господарства, його переваги просто неможливо не побачити, а тому його активне використання в аграрній сфері вже сьогодні необхідне.