Виконавча схема котловану

До складу геодезичних вишукувань входять різні види зйомки. Один з них — це виконавча зйомка. Вона проводиться в ході будівельних робіт по завершенню кожного з етапів зведення конструкції і введення будівлі в експлуатацію. Кількість зйомок індивідуально для кожного конкретного об’єкта. Такі зйомки спрямовані на виявлення відхилень у планово-висотних положеннях елементів і об’єктів будівництва. Простіше кажучи, з допомогою цієї процедури з геодезії можна вчасно виявити помилки, так і просто контролювати процес у ході втілення проекту в життя.

Виконавча схема котловану

За результатами виконавчої зйомки складається схема. Вона повинна відображати вихідні (проектні) розміри і параметри об’єкта, а також ті дані, які були отримані в процесі зйомки. Всі координати об’єкта, відстані від одного елемента до іншого, розміри кутів та інші геометричні показники знаходять своє відображення в цьому документі. Якщо є якісь, навіть дрібні невідповідності, це треба обов’язково вносити у схему. Кількість схем буде дорівнювати кількості виконуваних зйомок.

Проводити виконавчу зйомку і, відповідно, складати схеми для різних елементів конструкції і на різних стадіях будівництва. В цілому, виділяють три різновиди, в кожну з яких входить по декілька елементів:

  • схеми розбивочних робіт;
  • схеми для підземних елементів;
  • схеми для наземних елементів.

Один з варіантів — це дослідження котловану. Даний тип зйомок і схем відноситься до першого виду. Розробка котловану — це основна частина земляних робіт, початковий етап. І щоб максимально точно визначити ті обсяги робіт, які потрібно провести на цьому етапі, необхідно зняти поверхню території, на якій планується будівництво. Але це не єдина зйомка. Також необхідно зафіксувати дані і після того, як буде знято верхній шар ґрунту. Як правило — це ґрунтовий шар, глибина якого не перевищує 1,5 метрів. Дані першої зйомки ділянки в початковому вигляді і дані, зафіксовані за результатами другої зйомки, порівнюються, і виводиться різниця показників.

В ході знімального процесу застосовується електронний тахеометр, як найбільш точний і зручний прилад для проведення подібних операцій. Крім того, для складання найбільш повної виконавчої схеми котловану і щоб отримати найточнішу різницю показників, першу зйомку потрібно провести ще до того, як на дільниці почне працювати якась техніка. Ще одна схема повинна передавати стан і параметри котловану після того, як його дно буде зачищено. Для цього потрібно в ході дослідження об’єкта визначити правильне положення осей, внутрішній контур котловану. Також для цих робіт знадобиться нівелір — для того, щоб виявити точні відмітки дна котловану. Отримані дані обов’язково зіставляються з проектними.

За результатами зйомок збирається цілий ряд матеріалів, які в сукупності називаються виконавчою документацією. Основними складовими цієї документації і є такі графічні елементи схеми. І саму зйомку, і матеріали до неї повинні виконувати одні фахівці — це допоможе домогтися точності всіх даних. Ці геодезисти повинні володіти великим професіоналізмом і кваліфікацією, щоб виконати таку відповідальну роботу правильно. Наша фірма готова надати для цих робіт на вашому об’єкті кращих фахівців, які зможуть виявити найдрібніші недоліки і невідповідності і відповідально проконтролювати хід виконання виконавчих робіт не тільки по розробці котловану, але й на інших стадіях.

Leave a comment

Этап 1

Вызов геодезиста. На этом этапе Вы можете узнать ориентировочную цену геодезических услуг.

Этап 2

Понимание сути задачи, более точный расчет предварительной стоимости работ.

Этап 3

Окончательное определение цены и сроков по выполнению услуг. Заключение договора.

Этап 4

Выполнение работ и оформление результатов в бумажном и электронном виде.

Этап 5

Выдача готового продукта в удобном Вам виде. Копии лицензий прилагаются.