Від чого залежить ціна топографічної зйомки?

Геодезичні вимірювальні роботи, що проводяться спеціальним обладнанням, для визначення планових і висотних координат точок земельної ділянки та розташованих на ній предметів називаються топографічною зйомкою. Топографічна зйомка має на меті складання топографічних карт і планів — детальних креслень місцевості, виконаних в певному масштабі. Всі предмети на них відображаються стандартними умовними топографічними позначеннями, що дозволяє фахівцям розуміти будь-які топографічні зображення без додаткових пояснень.
Топографічну ситуацію зображують як можна більш повної (в межах дозволу масштабу проводиться топографічної зйомки). На топографічну карту наносять:

  • природні об’єкти (водойми, пагорби, балки);
  • штучні споруди (будівлі, дороги, комунікації);
  • адміністративні кордони, кордони різних земельних ділянок.

Сучасні методи та обладнання для топографічних знімальних робіт дозволяють знімати навіть невидимі оку підземні трубопроводи і кабельні лінії.
Є різні види топографічної зйомки, що розрізняються за методикою проведення, застосовуваних інструментів, призначенням складаються топографічних планів. Вибір відповідного виду топографічної зйомки визначається потрібною точністю, термінами здачі топографічної документації, умовами знімається місцевості.
Головні чинники, від яких залежить ціна топографічної зйомки:

  • розмір і форма території, що покривається топографічною зйомкою;
  • щільність забудови;
  • ступінь розчленованості рельєфу місцевості (нерівність поверхні).

Топографічна зйомка є однією з основних послуг, що надаються нашою компанією.

Leave a comment

Этап 1

Вызов геодезиста. На этом этапе Вы можете узнать ориентировочную цену геодезических услуг.

Этап 2

Понимание сути задачи, более точный расчет предварительной стоимости работ.

Этап 3

Окончательное определение цены и сроков по выполнению услуг. Заключение договора.

Этап 4

Выполнение работ и оформление результатов в бумажном и электронном виде.

Этап 5

Выдача готового продукта в удобном Вам виде. Копии лицензий прилагаются.