Створення геодезичної основи розбивчої

Будівельний процес починається не з проектування, як припускають багато, а з передпроектних робіт з геодезії. На цьому етапі виконується ряд геодезичних процедур, однією з яких є підготовка геоподосновы. Підставою для неї виступає топографічна зйомка. Система координат для геоподосновы може бути і місцева, і умовна. На геоподоснову наноситься така інформація як особливості території, її рельєф, комунікації, розташовані на поверхні землі і під нею, а також всі об’єкти нерухомості.

Створення геодезичної розбівочної основи

Складання геоподосновы проводиться в кілька етапів. Для початку потрібно визначити технічне завдання, а також створити геодезичну мережу. Далі слід проведення самої топографічної зйомки за допомогою електронного тахеометра наземної території, а також підземних комунікаційних систем. Отримані в ході зйомки результати потрібно обробити. Це відбувається на камеральному етапі і мається на увазі використання професійних комп’ютерних програм. Коли всі дані оброблені, можна приступати до розробки графічної складової. Чертится інженерно-топографічний план, який і є геоподосновой. Крім графічного документа складається та текстовий технічний звіт з докладним описом процесу.

Геоподоснова використовується і при розробці проекту, і, безпосередньо, в ході самого будівництва, особливо на стадії земляних робіт. Тому геоподоснова має і другу назву — геодезична разбивочная основа.

Розробка геодезичної розбівочної основи необхідна в тому випадку, коли місце, де плануються будівельні роботи, готується до їх проведення. Вона потрібна для того, щоб створити правильне планово-висотне обґрунтування на тому етапі, коли проводиться винесення проекту на місцевість. І в ході всього будівельного процесу геодезичне забезпечення відбувається саме через геодезичну основу. Вона створюється для того, щоб правильно визначити розташування тих чи інших об’єктів на будівельному майданчику. Як правило, геодезична разбивочная основа проявляється у вигляді осей, будівельної сітки.

Разбивочная основа не передбачає наявності графічної складової. При цьому креслення для неї необхідно виконати в тому ж масштабі, в якому виконаний і генеральний план конструкції. При її складанні повинні бути враховані такі фактори, як розташування будь-яких об’єктів — і тих, що вже є, і тих, які передбачаються тільки будуватися. Також слід взяти до уваги розташування комунікаційних мереж.

В цілому, геологічна основа необхідна для того, щоб правильно підійти до стадії проектування при будівництві будь-якого з призначенням об’єкта — від невеликого житлового будинку до промислового будівлі або об’єкта інфраструктури. Вона дозволить правильно вирахувати кожен з параметрів споруди і тим самим гарантувати його надійність. Наша фірма складе для вас саму чітку і повну геодезичну основу.

Leave a comment

Этап 1

Вызов геодезиста. На этом этапе Вы можете узнать ориентировочную цену геодезических услуг.

Этап 2

Понимание сути задачи, более точный расчет предварительной стоимости работ.

Этап 3

Окончательное определение цены и сроков по выполнению услуг. Заключение договора.

Этап 4

Выполнение работ и оформление результатов в бумажном и электронном виде.

Этап 5

Выдача готового продукта в удобном Вам виде. Копии лицензий прилагаются.