Топозйомка 1/500

Топографічний план місцевості складається в ході комплексу топографічних робіт, які називаються топографічною зйомкою. Він являє собою зображення будівель і споруд, рельєфу на карті. Може складатися або на папері, або ж на цифровому носії. Якщо топографічна зйомка виконується для невеликого розміру об’єктів, то в більшості випадків застосовується масштаб 1/500 (п’ятисотка).

П'ятисотка 1/500

П’ятисотку 1/500 застосовують для геодезичних вишукувань, коли потрібно скласти робочі креслення і генплани, щоб створити інженерно топографічний план, проект ландшафтного дизайну, при побудові і розвитку геодезичних мереж. Топографічний план 1/500 відображає не тільки рельєф місцевості, а також будівлі і споруди, розташовані на ній, але і рослинність, об’єкти водного господарства, наземні і підземні комунікації. Таку топографічну зйомку виконують, використовуючи при цьому тахометри або теодоліти. Технології настільки пішли вперед, що з допомогою тахеометрів одночасно виконувати зйомку і передавати отримані дані в офіс може лише одна людина, чого не було раніше. З допомогою цього п’ятисотка 1/500 виконується набагато оперативніше.

Далі отримана інформація обробляється на спеціальних комп’ютерних програмах. Так створюється топографічний план, який віддається або замовнику, або відноситься до технічного звіту.

При проведенні топографічної зйомки 1/500 дотримуються наступні вимоги:

  • зйомка на місцевості повинна проводитися детально і якісно;
  • повинна бути точна відповідність проведеної зйомки і технічного паспорта БТІ;
  • використовується місцева система координат;
  • відтворення карти повинно здійснюватися на спеціальній комп’ютерній програмі в електронному вигляді.

Актуальність топографічного плану масштабу 1/500 підтверджується організацією або компетентним органом (наприклад — Головне Архітектурне Бюро) печаткою «придатно».

Фахівці нашої фірми швидко і якісно виконають топографічну зйомку великих масштабів, завдяки своїм навичкам і досвіду. Після проведення топографічної зйомки 1/500  наша компанія надає документ з наявністю п’яти печаток:

  • печатка, яка підтверджує нанесення меж земельної ділянки, при цьому дотримуючи всі кадастрові дані;
  • печатка Головапу;
  • печатка, яка підтверджує наявність червоних ліній. При відсутності червоних ліній, ставиться печатка, яка підтверджує їх відсутність;
  • печатка фірми;
  • печатка геодезиста, який має сертифікацію.

Leave a comment

Этап 1

Вызов геодезиста. На этом этапе Вы можете узнать ориентировочную цену геодезических услуг.

Этап 2

Понимание сути задачи, более точный расчет предварительной стоимости работ.

Этап 3

Окончательное определение цены и сроков по выполнению услуг. Заключение договора.

Этап 4

Выполнение работ и оформление результатов в бумажном и электронном виде.

Этап 5

Выдача готового продукта в удобном Вам виде. Копии лицензий прилагаются.