Маркшейдер і маркшейдерські роботи

Хто такі маркшейдери, і де необхідні їхні послуги?


Терміном німецького походження — маркшейдер — вже більше трьох століть називають фахівців з геодезичним вимірам і інженерних і конструкторських розрахунків, які супроводжують гірничо-геологічні, найчастіше підземні, роботи. Без точних вимірювань, вироблених маркшейдером, з якими нерозривно пов’язана проходка і експлуатація будь-яких видів гірничих виробок, нормальна робота шахт, рудників і багатьох інших об’єктів була б неможлива або вкрай утруднена. Маркшейдери нашої фірми — це фахівці, в чию сферу обов’язків входять геодезичні та геометричні вимірювання, необхідні при підготовці, проведенні, контролі виконання гірських і геологічних робіт, пов’язаних з

 • пошуком і розвідкою мінерально-сировинних ресурсів;
 • організацією кар’єрних, шахтних і інших розробок корисних копалин;
 • експлуатацією родовищ;
 • консервацією та ліквідацією гірничих виробок;
 • будівельною діяльністю, хоч і не пов’язаною з видобутком мінеральної сировини, але проводиться в підземних умовах і супроводжується великими обсягами земляних робіт.

Найбільша кількість замовлень на послуги маркшейдера надходять в нашу компанію з районів та міст України, де:

 • ведеться інтенсивний видобуток рудних і інших корисних мінералів;
 • закладаються нові кар’єри, шахти;
 • реконструюються або капітально ремонтуються старі гірничодобувні об’єкти;
 • проектується ліквідація гірничих підприємств, що виробили свій потенціал;
 • будуються транспортні тунелі, нові лінії метрополітену, великі підземні споруди міської інфраструктури.

Завдяки мережі представництв компанії, розміщених у різних регіонах країни, ми маємо можливість укласти договір на надання послуг маркшейдера практично з будь-яким підприємством України.

Які роботи виконує маркшейдер?

Залежно від обсягу послуг, яких потребують підприємства-замовники, маркшейдер (або бригада маркшейдерів) наша компанія може виконувати:

 • оконтуривание форм тіл корисних копалин;
 • контролювання розкривних робіт;
 • проектування підземних гірничих виробок (розрахунок просторового напрямку; довжини; форми і площі поперечного перерізу);
 • обчислення обсягу витягується породи;
 • визначення кордону розробляється ділянки надр;
 • підготовку планів і завдань на буровибухові операції;
 • підрахунок запасів корисних копалин;
 • розрахунки матеріального балансу гірничодобувних підприємств (маркшейдер визначає, скільки корисних копалин є для розробки, скільки видобуто і відвантажено споживачам, скільки втрачено в технологічному процесі);
 • підготовку звітних гірничо-геологічних документів;
 • контроль підземних будівельних робіт.

У коло обов’язків маркшейдера входить також таку важливу справу як прогнозування змін гірничо-геологічних умов під впливом поєднання видобувних і природних геологічних процесів.

З огляду на такий широкий спектр обов’язків, маркшейдери повинні володіти знаннями в

 • геодезії;
 • гірничій справі;
 • геології.

Як виконуються маркшейдерські роботи?

Зрозуміти, як, принципово, будується робота маркшейдера, можна на прикладі договору про комплексному супроводі роботи гірничодобувного виробництва.

 1. Перше, з чого слід почати маркшейдеру після ознайомлення з об’єктом обслуговування, це організувати розбивку маркшейдерської мережі (на великому підприємстві від маркшейдера може знадобитися розбивка декількох окремих мереж). Така мережа створюється з точок, для яких чітко визначені планові і висотні геодезичні координати. Надалі на підставі пунктів цієї мережі маркшейдером будуть вирішуватися всі завдання, пов’язані з просторовим орієнтуванням, проводитися будь-які зйомки.
 2. Після розбивки опорної маркшейдерської мережі маркшейдеру можна приступати до необхідних знімальним робіт (маркшейдерська зйомка). В ході них маркшейдер займається побудовою планів і розрізів — проекцій на горизонтальні і вертикальні поверхні частинок ситуації розроблюваних родовищ. Це може бути контур поклади, рельєф покрівлі або підошви пласта, конфігурація гірничої виробки, схема підземних інженерних комунікацій або споруд.
 3. Крім зйомочних робіт, в обов’язки маркшейдера входить здійснення контролю відповідності проведення експлуатації родовища вимогам проекту і узгодженого плану гірських робіт, норм виробничої безпеки. Контролем з боку маркшейдера повинні бути охоплені майже всі моменти гірничодобувного процесу. Маркшейдери стежать за формою робочих майданчиків, величиною кутів їх нахилу, абсолютними висотними відмітками, місцями розташування гірничих комбайнів, іншого застосовуваного технічного обладнання.

Крім різноманітних зйомок і контрольних вимірів, у маркшейдера є і великий обсяг «паперової» роботи. Інструкцією з виробництва маркшейдерських робіт, іншими нормативними галузевими документами передбачається регулярне складання маркшейдером спеціальної маркшейдерської звітної документації. Ще одним важливим документом, за підготовку і оформлення якого відповідає маркшейдер, є план гірничо-геологічних робіт. В цьому плані є як текстові, так і графічні частини, що обгрунтовують наміри підприємства на наступний рік. Крім технічних можливостей і оцінених ресурсів, план повинен також враховувати вимоги, викладені в проекті експлуатації родовища, дозвільну і регулюючу документацію. При складанні плану:

 • маркшейдери аналізують проектні і раніше напрацьовані геолого-маркшейдерські документи;
 • складається відсутня (з різних причин) маркшейдерська документація;
 • розраховується прийнятний графік розробки корисних копалин.

У наступній за складанням плану процедурі його погодження та затвердження маркшейдер бере безпосередню участь. При необхідності, маркшейдер відповідає також і за внесення змін до плану в процесі його доопрацювання.

Всі перераховані вище обов’язки маркшейдерів вимагають високої кваліфікації. Ціна помилок маркшейдерів велика. Напевно, тому багато підприємств, які потребують послуги досвідченого маркшейдера, доручають цю сферу своєї діяльності нашої компанії.

Leave a comment

Этап 1

Вызов геодезиста. На этом этапе Вы можете узнать ориентировочную цену геодезических услуг.

Этап 2

Понимание сути задачи, более точный расчет предварительной стоимости работ.

Этап 3

Окончательное определение цены и сроков по выполнению услуг. Заключение договора.

Этап 4

Выполнение работ и оформление результатов в бумажном и электронном виде.

Этап 5

Выдача готового продукта в удобном Вам виде. Копии лицензий прилагаются.