Будівельна геодезія

Будівельна геодезія

Будь-яке будівництво будівель або споруд повинно здійснюватися з геодезичним супроводом. Геодезія є найважливішою частиною всього будівельного процесу. Присутність геодезиста на будівельному майданчику йде за чітко встановленим графіком. Будівництво досить складніх і унікальних за своєю архітектурою будівель і споруд, висота яких більше 16-ти поверхів, передбачає розробку проекту виконання геодезичних робіт. В даній проектній документації вказано, на якій підставі обрано той або інший метод геодезичних побудов, встановлена послідовність черговості їх виконання, наводяться способи врівноваження складних разбивок і місця контрольних вимірювань, для чого використовують геодезичні розбивочні роботи. Всі види геодезичних робіт у будівництві слід виконувати в обсягах і з точністю, що забезпечує повну відповідність геометричних розмірів об’єктів, що будуються, а також їх розміщення проекту і вимогам Дбн.

Замовивши нашу компанію, Ви можете бути впевнені, що ми закриємо всі питання по частині геодезії при здачі об’єкта в експлуатацію.

Інженерно-геодезичні вишукування

Будівельна геодезіяІнженерно-геодезичні вишукування мають дуже велике значення в будівництві. Вони являють собою сукупність робіт, які здійснюються для отримання максимально достовірної інформації по досліджуваному об’єкті. Дана інформація дає можливість отримати адекватну оцінку витрат, які були спрямовані на розробку проекту та подальше будівництво. Такі дослідження здійснюються поетапно:

  • збираються і аналізуються вихідні матеріали, в яких відображені топографо-геодезичні дані;
  • рекогносцирувальне обстеження на місцевості;
  • створення геодезичних мереж;
  • здійснення топозйомки;
  • обробка результатів та оновлення топоплану;
  • складання технічного звіту на основі отриманих даних

Розбивочні роботи

Будівельна геодезіяДані роботи передбачають винесення проекту в натуру, архітектурного плану. Фахівці нашої фірми для здійснення розбивочних робіт використовують сучасне високотехнологічне геодезичне обладнання, завдяки якому досягається максимальна точність при виносі і розбивці осей будівлі, перенесення реперів на будівельний майданчик. З розбивочних робіт починається будівельний процес. По закінченні розбивочних робіт складається спеціальний акт, до якого додається схема розбивки. Проведення розбивочних робіт необхідно довіряти кваліфікованим фахівцям, які підійдуть до виконання завдання грамотно і з відповідальністю. Від якості розбивочних робіт. Від якості розбивочних робіт, залежить надійність будови.

Геодезична експертиза

Будівельна геодезія

Вона необхідна для того, щоб оцінити якість і точність проведених будівельних робіт, а також відповідність їх вимогам і нормам. Геодезична експертиза передбачає проведення цілого ряду геодезичних робіт, завдяки яким є можливість виявити відхилення і невідповідності проектної документації. Геодезична експертиза включає в себе різні виміри і визначення кордонів. Дані роботи можуть бути здійснені або на замовлення забудовника, або ж за запитом судових органів.

 

Виконавчі зйомки

Вони потрібні для незалежної оцінки якості реалізованого конструктиву тобто визначення фактичних розмірів фундаментів, колон, приміщень, металоконструкцій на певний момент часу. Виконавчу зйомку проводять на кожному етапі будівництва. Особливу роль виконавчі зйомки грають при будівництві об’єктів нерухомості, проведенні капітального ремонту або реконструкції будинку. Наша організація має всі необхідні професійні будівельні інструменти, для отримання даних з високою точністю і відобразити всі фактичні відхилення від проекту. Ми пропонуємо також виконавчі зйомки інженерних мереж. Виконавча зйомка фактичного положення підземних комунікацій здійснюється, як правило, до засипання траншеї (але можливі варіанти).

Leave a comment

Этап 1

Вызов геодезиста. На этом этапе Вы можете узнать ориентировочную цену геодезических услуг.

Этап 2

Понимание сути задачи, более точный расчет предварительной стоимости работ.

Этап 3

Окончательное определение цены и сроков по выполнению услуг. Заключение договора.

Этап 4

Выполнение работ и оформление результатов в бумажном и электронном виде.

Этап 5

Выдача готового продукта в удобном Вам виде. Копии лицензий прилагаются.